Aktualności

Tradycyjna liturgia łacińska w Diecezji Świdnickiej

Pięć lat temu, 7 lipca 2007 r., Ojciec święty Benedykt XVI wydał dokument Summorum Pontificum dotyczący stosowania ksiąg liturgicznych sprzed ostatniej reformy. Umożliwił on duchowieństwu i wiernym szerszy dostęp do liturgii, którą Kościół łaciński celebrował przez wieki i strzegł jako bezcennego skarbu Tradycji. Również w naszej młodej Diecezji Świdnickiej są księża i świeccy korzystający z możliwości celebrowania i uczestnictwa w czcigodnych obrzędach, które uświęcały pokolenia rzymskich katolików.

W ubiegłym roku na polecenie Benedykta XVI została opublikowana instrukcja Universae Ecclesiae, która wśród powodów przywrócenia dawnej liturgii wymienia m.in. „ofiarowanie wszystkim wiernym liturgii rzymskiej w starszej formie jako skarbu do najstaranniejszego zachowania". Według dokumentu „Tekst Mszału Rzymskiego promulgowanego przez Papieża Pawła VI oraz teksty należące do ostatniej edycji Jana XXIII są dwiema formami liturgii rzymskiej nazywanymi odpowiednio «zwyczajną» i «nadzwyczajną». Chodzi tu zatem o dwa zwyczaje jednego rytu rzymskiego, które stoją obok siebie. Albowiem obie formy są wyrazem jedynego «prawa modlitwy» Kościoła. Ze względu na swoją starożytność i czcigodność forma nadzwyczajna musi być zachowywana z należnym szacunkiem".

W Diecezji Świdnickiej celebracje Mszy św. według dawnych ksiąg rozpoczęły się już w maju 2007 r. w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu na mocy indultu wydanego przez Biskupa Świdnickiego. Mszę św. sprawował ks. dr Wojciech Grygiel z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Na Mszy świętej 13 stycznia 2008 r. gościł Ksiądz Biskup Ignacy Dec, który wygłosił homilię i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

W październiku 2008 r. Biskup Świdnicki wyznaczył na celebransa comiesięcznej Mszy świętej ks. Juliana Nastałka, a następnie ks. dra Zbigniewa Chromego. Od listopada 2009 do grudnia 2010 celebracje miały miejsce w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Od 20 marca 2011 r. w Wałbrzychu w kościele pw. św. Józefa Robotnika Msze święte w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.30 celebruje ks. Grzegorz Kucharski. Ponadto w Wałbrzychu 28 marca 2009 r. w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów została odprawiona uroczysta Msza święta z wykonaniem części stałych z Mszy Koronacyjnej Mozarta. Natomiast 2 listopada 2011 r. w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła celebrowana była uroczysta Msza święta żałobna, podczas której wykonano Requiem d-moll Mozarta.

W Świdnicy tradycyjna liturgia jest sprawowana w kościele pw. św. Józefa. Celebracje Mszy św. śpiewanej odbywają się w każdą ostatnią niedzielą miesiąca o godzinie 12.00. W czwartki była odprawiana Msza św. recytowana. Na celebransa został wyznaczony ks. dr Zbigniew Chromy. Przy parafii została stworzona schola cantorum. Zakupiono również potrzebne paramenty liturgiczne. Grono służby liturgicznej tworzą klerycy i ministranci z terenu Diecezji. Dzięki ich zaangażowaniu udało się kilkakrotnie sprawować uroczyste Msze święte z asystą wyższą.

Ponadto Msze św. w formie nadzwyczajnej są sprawowane okazjonalnie przez ks. Juliana Nastałka w Ludwikowicach Kł. (kaplica sióstr w DPS) oraz w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Imbramowicach, gdzie niedawno odbył się ślub i Msza święta według dawnych ksiąg.

W dobie kryzysu liturgii potrzebne są miejsca, gdzie będzie ona celebrowana w sposób wzorcowy i jak najbardziej godny. Dlatego trwają starania o utworzenie diecezjalnego duszpasterstwa wiernych tradycji łacińskiej, które pragnie wpisać się w powstający na bazie nauczania liturgicznego Benedykta XVI nowy ruch liturgiczny. Jego rdzeniem ma być liturgiczna formacja wiernych oraz ukazywanie piękna liturgii rzymskiej w obu jej formach. Ponieważ - jak naucza ostatni Sobór - liturgia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia, duszpasterstwo pragnie czerpać z wielowiekowej tradycji Kościoła w duchu hermeneutyki ciągłości, która jest tak mocno podkreślana przez Benedykta XVI.

ks. Julian Nastałek

 

Tekst pochodzi z dodatku diecezjalnego Niedzieli nr 38 z dnia 16.09.2012